Úradná tabuľa


Oznámenie o pokračovaní stavebného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 9.08.2018 – 27.08.2018
Značka: 5763/34392/2018/STA/Kno
Popis: "Stavebné úpravy bytového domu - vstavba plynovej kotolne do suterénu, Karadžičova 51"
Prílohy: