Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 9.08.2018 – 27.08.2018
Značka: 8714/34829/2018/STA/Kil
Popis: "Rekonštrukcia bytu Zochova 16/9"
Prílohy: