Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 9.08.2018 – 27.08.2018
Značka: 8722/34890/2018/STA/Kil
Popis: "Nebytový priestor č. 12-NP6, 12-NP7, 12-NP8, 2 poschodie bytového domu, Staromestská 6"
Prílohy: