Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 9.08.2018 – 27.08.2018
Značka: 35056
Popis: "Marek Holeša"
Prílohy: