Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 10.08.2018 – 27.08.2018
Značka: 35150
Popis: "Vilma Bánovská"
Prílohy: