Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 10.08.2018 – 27.08.2018
Značka: 2622/34902/2018/STA/Sul
Popis: "Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad, Žižkova 30, Bratislava"
Prílohy: