Úradná tabuľa


Žiadosť o evidenčnú zmenu

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 14.09.2018 – 1.10.2018
Značka: 2308/39601/2018/STA/Bel
Popis: "oprava názvu ulice - Ulica Jozefa Kronera"
Prílohy: