Úradná tabuľa


Dražobná vyhláška

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 14.09.2018 – 27.09.2018
Značka: Ex 1584/10
Popis: "JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"
Prílohy: