Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 14.09.2018 – 15.10.2018
Značka: 39860
Popis: "Zuzana Brndiarová"
Prílohy: