Úradná tabuľa


Oznámenie o opakovanej dražbe

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 25.09.2018 – 22.10.2018
Značka: 044/2018
Popis: "AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o."
Prílohy: