Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí stavebného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.10.2018 – 29.10.2018
Značka: 8851/36001/2018/STA/Kam
Popis: "Obnova a modernizácia, odstránenie poruchy bytového domu Vazovova 11, Blumentálska 11, 13 a Wilsonova 8"
Prílohy: