Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 7.11.2018 – 22.11.2018
Značka: 5163/47208/2018/STA/Kil
Popis: "Rekonštrukcia, vila Červeňova"
Prílohy: