Úradná tabuľa


21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13126

"Marian Puzjak"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13034

"Jana Ilavská"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 11827

"Karolína Tomková"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 11828

"Karolína Tomková"

Prílohy:

21.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7084/24851/STA/Kam

"Polyfunkčný objekt Kýčerského - Žilinská"

Prílohy:

21.3.2018

do 19.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13045

"Milan Buchcár"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13044

"Milan Buchcár"

Prílohy:

21.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9124/47294/2017/STA/Kam

"Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava"

Prílohy:

21.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením

Značka: 2018/661/ozsk/MR

"Zariadenie opatrovateľskej služby - ul. Palárikova a Dobšinského"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13021

"Monika Siposová"

Prílohy:

21.3.2018

do 05.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 123/2018a 796/2017a6421/2016UKSP/POBA-13

"Zariadenie sociálnych služieb"

Prílohy:

20.3.2018

do 04.04.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 5967/12335/2018/STA/Mys

"časť stavby RIVER PARK, Bratislava"

Prílohy:

20.3.2018

do 08.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12923

"Igor Keller"

Prílohy:

20.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12841

"Zuzana Pileková"

Prílohy:

20.3.2018

do 08.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12842

"Daniel Žiška"

Prílohy:

20.3.2018

do 08.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12840

"Peter Gasch"

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 3253/10127/2018/DOP/Zub

"Prístavba a nadstavba apartmánového domu k objektu Žilinská ul. č. 2, Bratislava"

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 3049/6041/2018/DOP/Zub

"Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD, vrátane prípojok a areálových rozvodov...

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100551862/2018

"DÚ BA - Domy pri mori, s.r.o."

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100541O19/2018

"DÚ BA - Club coffe, s.r.o."

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»