Úradná tabuľa


26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19053

"Monika Siposová"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19049

"Ivan Vítek"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19047

"Danica Gabrišová"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby v spojení s kolaudáciou

Značka: 6836/18218/STA/Kam

"Zmena vykurovania bytu č. 10 na 5. poschodí bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby v spojení s kolaudáciou

Značka: 6837/18219/STA/Kam

"Zmena vykurovania bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18994

"Ján Weisenbacher"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18997

"Eva Sláviková"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18993

"Anna Záhradníková"

Prílohy:

26.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18991

"Patrícia Červencová"

Prílohy:

26.4.2018

do 15.05.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 z 24. apríla 2018

"ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o...

Prílohy:

25.4.2018

do 10.05.2018

Verejná vyhláška

Značka: 6759/17839/2018/STA/Bah

"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - 1SC - 29. augusta"

Prílohy:

25.4.2018

do 10.05.2018

Rozhodnutie

Značka: 5147/16267/2018/STA/Grm-G/16

"Rekonštrukcia a rozšírenie bytu č. 8, Klobučnícka 2"

Prílohy:

25.4.2018

do 10.05.2018

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu

Značka: 3049/18570/2018/DOP/Zub

"Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD"

Prílohy:

25.4.2018

do 10.05.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100768591/2018

"JT COMPANY INVEST s. r. o."

Prílohy:

25.4.2018

do 10.05.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100774871/2018

"HIGH TECH ENERGIE s.r.o."

Prílohy:

25.4.2018

do 10.05.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100778647/2018

"Metlok s. r. o."

Prílohy:

25.4.2018

do 30.04.2018

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 139/15

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

25.4.2018

do 30.04.2018

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 205/11

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

25.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18729

"Daniel Žiška"

Prílohy:

25.4.2018

do 14.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18721

"Michal Kalafut"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»