Úradná tabuľa


22.3.2018

do 05.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2018 z 20. marca 2018

"o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti...

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13471

"Martin Hudák"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13473

"Boris Nikulin"

Prílohy:

22.3.2018

do 21.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13472

"Martin Hudák"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o späťvzatí odvolania

Značka: 11201/2018/SV/21388

"Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13451

"Robert Domaracký"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13450

"Katarína Dedičová"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100567215/2018

"Petro Cryp s.r.o."

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Verejná vyhláška

Značka: 3153/12951/2018/DŽV/Cho

"o začatí správneho konania vo veci podania spoločnosti HERMES - správa bytov, s.r.o, so sídlom...

Prílohy:

22.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6109/12316/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13329

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13323

"Jozef Kmeťo"

Prílohy:

22.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13325

"Pavol Morvay"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13126

"Marian Puzjak"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 11827

"Karolína Tomková"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 11828

"Karolína Tomková"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13034

"Jana Ilavská"

Prílohy:

21.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7084/24851/STA/Kam

"Polyfunkčný objekt Kýčerského - Žilinská"

Prílohy:

21.3.2018

do 09.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13044

"Milan Buchcár"

Prílohy:

21.3.2018

do 19.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13045

"Milan Buchcár"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»