Úradná tabuľa


23.2.2018

do 12.03.2018

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/17435-ZAV

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

Prílohy:

23.2.2018

do 12.03.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100407750/2018

"KaTrip spol. s.r.o."

Prílohy:

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Značka: 2659/8841/2018/DOP/Zub

"Bytový dom a rodinný dom, Drotárska cesta Bratislava"

Prílohy:

23.2.2018

do 20.03.2018

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok

Prílohy:

23.2.2018

do 05.03.2018

Dražobná vyhláška

Značka: 230Ex 78/17

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 5147/9001/2018/STA/Grm

"Prestavba a rozšírenie bytu č. 8, Klobučnícka 2"

Prílohy:

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9297

"Rudolf Hujo"

Prílohy:

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9311

"Igor Marek"

Prílohy:

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9305

"Helena Vila Quispe"

Prílohy:

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9282

"Aleksandra Anna Zurek"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9192

"Milan Počjatek"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9189

"Zoltán Horváth"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9166

"Mgr. Juraj Šarišský"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9164

"Tomáš Pánik"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9162

"Marek Procházka"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9163

"Mária Kroščenová"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9161

"Ivan Mentus"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9115

"Anna Záhradníková"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9160

"Gordana Zlámalová"

Prílohy:

22.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9158

"Ing. Róbert Kohlmann"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»