Úradná tabuľa


16.2.2018

do 05.03.2018

Verejná vyhláška

Značka: MAGS SSU 34449/2018-30478

"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, Bratislava, Landererova"

Prílohy:

16.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8298

"Emília Kollárová"

Prílohy:

16.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8297

"Eva Sliepková"

Prílohy:

16.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8274

"Gejza Bertók"

Prílohy:

16.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8272

"Kamila Hícová"

Prílohy:

16.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8270

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

15.2.2018

do 05.03.2018

Rozhodnutie

Značka: 5500/7558/2018/STA/Gal-K/22

"Drotárska - SO 36 Predĺženie verejného plynovodu, STL pripojovací plynovod"

Prílohy:

15.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7970

"Rudolf Hujo"

Prílohy:

15.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7968

"Ing. Peter Irecký"

Prílohy:

14.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7869

"Pavel Moisés"

Prílohy:

14.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7870

"Štefan Kováč"

Prílohy:

14.2.2018

do 05.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7790

"Roman Golej"

Prílohy:

14.2.2018

do 01.03.2018

Rozhodnutie

Značka: KV/ZIVP/1736/2017116963/LG

"Súhlas na výrub 6 ks stromov v lokalite Dvořákovo nábrežie a ul. Židovská"

Prílohy:

14.2.2018

do 01.03.2018

Rozhodnutie

Značka: ŽP/16516/2667/2017/Kn

"Súhlas na výrub 23 ks stromov, lokalita Landererov park"

Prílohy:

14.2.2018

do 15.03.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: A 03/2018

"Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o."

Prílohy:

13.2.2018

do 28.02.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Značka: 5463/7029/2018/STA/Kno

"Iný nebytový priestor č. 1156 na 16. nadzemnom podlaží (15. poschodí), Landererova 8"

Prílohy:

13.2.2018

do 28.02.2018

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením

Značka: 3360/6837/2018/STA/Kno

"Arcidiecézny úrad Bratislava, stavebné úpravy, prístavba a nadstavba dvorových traktov areálu,...

Prílohy:

13.2.2018

do 04.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7614

"Katarína Dedičová"

Prílohy:

13.2.2018

do 04.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7616

"Miroslav Haver"

Prílohy:

13.2.2018

do 04.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 7615

"Juraj Ševčík"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»