Úradná tabuľa


13.8.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8444/35105/2018/STA/Kno

"Oznámenie - informácia o začatí kolaudačného konania o časti stavby Administratívna budova...

Prílohy:

13.8.2018

do 29.08.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: MAGS SSU 48391/2018/386221-3/Hu

"Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské Nivy -...

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35324

"Marek Procházka"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35395

"Milan Počjatek"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35326

"Danica Fridová"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35321

"Elida Tato Tedin"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35323

"Pavel Orlík"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35322

"Mariangela Giovannini"

Prílohy:

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2622/34902/2018/STA/Sul

"Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad, Žižkova 30, Bratislava"

Prílohy:

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35170

"Steven Snow"

Prílohy:

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35173

"Helena Bargárová"

Prílohy:

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35150

"Vilma Bánovská"

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34990

"Gabriela Viková"

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35056

"Marek Holeša"

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35054

"Martin Hudák"

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 8722/34890/2018/STA/Kil

"Nebytový priestor č. 12-NP6, 12-NP7, 12-NP8, 2 poschodie bytového domu, Staromestská 6"

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 8714/34829/2018/STA/Kil

"Rekonštrukcia bytu Zochova 16/9"

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania

Značka: 5763/34392/2018/STA/Kno

"Stavebné úpravy bytového domu - vstavba plynovej kotolne do suterénu, Karadžičova 51"

Prílohy:

8.8.2018

do 23.08.2018

Rozhodnutie

Značka: 7549/34350/2018/STA/Kil/L-68

"Rekonštrukcia vykurovania, Staromestská 6/D"

Prílohy:

8.8.2018

do 23.08.2018

Rozhodnutie

Značka: 7761/31558/2018/STA/Kam

"Dostavba garsónky v polyfunkčnom objekte na Ľadovej 9, Bratislava"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»