Úradná tabuľa


23.5.2018

do 10.06.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 z 22. mája 2018

"o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

Prílohy:

23.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2475/22444/2018/STA/Kil

"Rekonštrukcia rodinného domu, Fándlyho 2"

Prílohy:

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23166

"Nikola Duchovičová"

Prílohy:

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23162

"Božena Babičová"

Prílohy:

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23163

"Miroslav Haver"

Prílohy:

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23161

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

23.5.2018

do 07.06.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100978394/2018

"UNITED TRADE CO, spoločnosť s ručením obmedzeným, v likvidácii"

Prílohy:

22.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22872

"Dušan Stehlík"

Prílohy:

22.5.2018

do 20.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22940

"Vladimír Chlebec"

Prílohy:

22.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22874

"Monika Siposová"

Prílohy:

22.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22870

"Oľga Hudáková"

Prílohy:

21.5.2018

do 05.06.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 6612/22469/2018/STA/Bah

"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Mlynská dolina, Čapkova, Haydnova ulica"

Prílohy:

21.5.2018

do 05.06.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 5688/22327/2018/STA/Kno

"Grösslingová 7, nový výťah a úprava vzduchotechniky pre centrum fyzioterapie"

Prílohy:

21.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22516

"Monika Siposová"

Prílohy:

21.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22515

"Monika Siposová"

Prílohy:

21.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22517

"Božena Babičová"

Prílohy:

21.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22520

"Monika Siposová"

Prílohy:

21.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22519

"Monika Siposová"

Prílohy:

21.5.2018

do 05.06.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100971477/2018

"Club coffe, s.r.o."

Prílohy:

21.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 22659

"Veronika Pavlíková"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»