Úradná tabuľa


19.3.2018

do 20.03.2018

Oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby

Značka: DD PS0176/17

"Platiť sa oplatí"

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 3049/6041/2018/DOP/Zub

"Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD, vrátane prípojok a areálových rozvodov...

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 3253/10127/2018/DOP/Zub

"Prístavba a nadstavba apartmánového domu k objektu Žilinská ul. č. 2, Bratislava"

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100551862/2018

"DÚ BA - Domy pri mori, s.r.o."

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100541O19/2018

"DÚ BA - Club coffe, s.r.o."

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100544877/2018

"DÚ BA - CABBSA Slovakia s.r.o."

Prílohy:

19.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5967/12317/2018/STA/Mys

"Oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť stavby River park - informácia"

Prílohy:

19.3.2018

do 03.04.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100551966/2018

"DÚ BA - WORLD WIDE Students, s.r.o."

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12680

"Michaela Papšíková"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12683

"Jakub Savka"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12682

"Ján Weisenbacher"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12679

"Jozef Bařica"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12652

"Patrik Buga"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12651

"Marek Gazda"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12648

"Marek Procházka"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12650

"Jozef Bařica"

Prílohy:

19.3.2018

do 05.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12647

"Tomáš Mrekaj"

Prílohy:

19.3.2018

do 15.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12646

"Danica Gabrišová"

Prílohy:

19.3.2018

do 15.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12644

"Ivan Horvát"

Prílohy:

19.3.2018

do 15.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12642

"Arpád Bertók"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»