Úradná tabuľa


18.12.2017

do 15.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54296

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54293

"Pavel Moisés"

Prílohy:

18.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102549890/2017

"DÚ BA - NORA, spol. s r.o. - v likvidácii"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54290

"Ewa Dworschak"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54288

"Stanislav Oško"

Prílohy:

18.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102546273/2017

"DÚ BA - Katarína Pálffyová"

Prílohy:

18.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102513569/2017

"DÚ BA - Quang Duan Tran"

Prílohy:

18.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou

Značka: MAGS OD 57253/2017-449373

"Výrub 1 ks drevín a 9 ks kríkových porastov-Kamenné námestie"

Prílohy:

18.12.2017

do 23.01.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: 023/2017

"Gavila, s.r.o."

Prílohy:

18.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 11343/52403/2017/DOP/Zub

"SO-01 Komunikácie a spevnené plochy - plocha statickej dopravy, Žilinská ul., Bratislava"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54247

"Július Patuš"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54248

"Nikola Duchovičová"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54244

"Vladimír Crespo"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54236

"Andrej Szász"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54235

"Beata Windischová"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54230

"Monika Križanovičová"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54234

"Jozef Raček"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54233

"Terézia Račeková"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54229

"Eva Sekh"

Prílohy:

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54221

"Peter Kováč"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 17 ] ďalej » na koniec »»