Úradná tabuľa


16.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5929/12083/2018/STA/Mys

"Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií...

Prílohy:

16.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5969/12148/2018/STA/Mys

"Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o využívaní územia - Stavba č. 00...

Prílohy:

16.3.2018

do 02.04.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100525656/2018

"NETT, s. r.o. v likvidácii"

Prílohy:

16.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12499

"Tibor Karabín"

Prílohy:

16.3.2018

do 19.04.2018

Oznámenie o dražbe

Značka: 85/2018

"Dražobná spoločnosť, a.s."

Prílohy:

16.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 5116/11557/2018/STA/Hla

"Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho ulici 8, Bratislava"

Prílohy:

16.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12395

"Stanislav Tejbus"

Prílohy:

16.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12498

"Peter Farkaš"

Prílohy:

16.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12400

"Štefan Scholc"

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12205

"Marek Rybiansky"

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12243

"Eva Kováčová"

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12270

"Emanuel Blaho"

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 12241

"Miroslav Krajčírik"

Prílohy:

15.3.2018

do 19.03.2018

Oznámenie o dražbe

"Prvý dražobný dom, s. r. o."

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 6502/42132/2017/STA/Vas/UR

"Nadstavba bytového domu - úprava podkrovia na ul. Sládkovičova 5 Bratislava"

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100525580/2018

"PHOENIX INVESTMENT, s.r.o."

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 2648/3599/2018/STA/Sul-A/04

"Rodinný dom, Mudroňova 7, Bratislava"

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 3246/11463/2018/STA/Kam/K-31

"povoľuje zmenu v užívaní časti stavby - nebytového priestoru č. At.1 v suteréne bytového domu na...

Prílohy:

15.3.2018

do 02.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 1884/10033/2018/STA/Zsi-G/9

"Tajovského 25 - oporný múr, oplotenie a úprava terénu"

Prílohy:

14.3.2018

do 02.04.2018

Rozhodnutie

Značka: 30/11369/2018/STA/Kno-G/11

"Bytový dom s polyfunkciou, Šoltésovej 14"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»