Úradná tabuľa


20.9.2018

do 08.10.2018

Rozhodnutie

Značka: 8048/35997/2018/STA/Kam/G-114

"Milton house-nadstavba bytu, Šoltésovej 14, Bratislava"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40575

"Matej Novák"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40570

"Norbert Kotlár"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40561

"Eva Ovcharovichová"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40554

"Patrik Buga"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40552

"Vladimír Bezák"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40553

"Marek Ovčík"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40559

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40558

"Patrícia Červencová"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40556

"Emília Kruľová"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40546

"Jana Doležalová"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40550

"Miroslav Kuzma"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40548

"Miloš Kováč"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40547

"Helena Luknárová"

Prílohy:

20.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40543

"Walter Janoška"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101771751/2018

"H-Transport, s. r. o."

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/72577/MES

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101771726/2018

"HOLB s.r.o."

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania

Značka: 194/40179/2018/STA/Bah

"Rekonštrukcia a nadstavba budovy bytového družstva „centrum" Záhradnícka 25"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Rozhodnutie

Značka: 1943/38324/2018/STA/Vas/G-55

"Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ulici Palisády 39, Bratislava"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»