Úradná tabuľa


19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102047907/2018

"PRIMATUM s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102056677/2018

"rent RS s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102056282/2018

"REFYTOS s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102048190/2018

"P. K. CORPORATION s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102057380/2018

"EuroWelding, s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 19.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45346

"Ing. Marián Hanudeľ"

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45332

"Dušan Kováč"

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45344

"Mgr. Dana Kriváňová"

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45342

"Ing. Alen Horecký"

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45325

"Ing. Veronika Rausová"

Prílohy:

18.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9753/44246/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8341/44658/2018/STA/Mys

"Administratívna budova č. 2, Čulenova"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8297/44638/2018/STA/Mys

"Obytný súbor Čulenova - 2. etapa"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8296/44301/2018/STA/Mys

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o súhlase s predÍžením lehoty na odstránenie nedostatkov

Značka: 7549/44379/2018/STA/Kil

"Rekonštrukcia vykurovania, Staromestská 6/D"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s povolením terénnych úprav na časť stavby

Značka: 9753/44247/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 9536/44704/2018/STA/Bah

"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť Kalvária"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102028637/2018

"Recycle Tech s.r.o."

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Rozhodnutie

Značka: 7534/39055/2018/STA/Zsi-UR

"Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie o stavebnej uzávere"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102018037/2018

"EFES s. r. o."

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 13 ] ďalej » na koniec »»