Úradná tabuľa


23.10.2018

do 18.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45760

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

23.10.2018

do 19.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45767

"Marcela Hermanová"

Prílohy:

23.10.2018

do 12.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45758

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

23.10.2018

do 12.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45756

"Anna Mezeiová"

Prílohy:

22.10.2018

do 06.11.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Značka: 9663/43066/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava"

Prílohy:

22.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45546

"Michal Zima"

Prílohy:

22.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45542

"Daniel Pardubský"

Prílohy:

22.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45545

"Stanislav Kucek"

Prílohy:

22.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45541

"Blanka Újváriová"

Prílohy:

22.10.2018

do 06.11.2018

Verejná vyhláška

"Jozef Rácz"

Prílohy:

22.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45538

"Richard Wagner"

Prílohy:

22.10.2018

do 06.11.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 9931/45401/2018/STA/Kul

"Mestská vila Langsfeldova, Bratislava"

Prílohy:

22.10.2018

do 06.11.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a kolaudácii časti stavby

Značka: 8896/44999/2018/STA/Kno

"Landererova 8, nebytový priestor č. 1-R13 na prízemí"

Prílohy:

22.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9662/43054/2018/STA/Mys

"Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava"

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102056677/2018

"rent RS s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102047907/2018

"PRIMATUM s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102056282/2018

"REFYTOS s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102057380/2018

"EuroWelding, s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102048190/2018

"P. K. CORPORATION s.r.o."

Prílohy:

19.10.2018

do 19.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45346

"Ing. Marián Hanudeľ"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 12 ] ďalej » na koniec »»