Úradná tabuľa


26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41519

"Igor Shevtsov"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41532

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41512

"Jiří Kolek"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41518

"Vilma Bánovská"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41517

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41513

"Dušan Frič"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41520

"Mgr. Anton Moisés"

Prílohy:

26.9.2018

do 11.10.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 9464/41288/2018/STA/Kil

"Nebytovy priestor č. 12-01, 1. poschodie bytového domu, Zámocká 10"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41511

"František Kozák"

Prílohy:

26.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41510

"Alexandra Fridová"

Prílohy:

26.9.2018

do 11.10.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Značka: 9450//41295/2018/STA/Hla

"nebytový priestor č. 1-P330, na 3.NP bloku F v polyfunkčnom objekte RIVER PARK"

Prílohy:

26.9.2018

do 11.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 6304/41245/2018/STA/Bah

"BA_Žilinská_FFTH - vybudovanie optického prepojenia cca 6 600 m"

Prílohy:

26.9.2018

do 11.10.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Značka: 8895/41019/2018/STA/Kno

"Landererova 8, nebytový priestor č. 4-R15 na prízemí"

Prílohy:

26.9.2018

do 11.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 6303/40978/2018/STA/Bah

"BA_Safari_FFTH - vybudovanie optického prepojenia cca 15 320 m"

Prílohy:

26.9.2018

do 11.10.2018

Verejná vyhláška

Značka: MK - 3951/2018-221/12119

"Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

Prílohy:

26.9.2018

do 11.10.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 31330/2018

"Ing. Patrik Pachinger, Miroslava Bušíková, Teodor Pachinger"

Prílohy:

25.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41305

"Ing. Milan Kováčik"

Prílohy:

25.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41300

"Helena Luknárová"

Prílohy:

25.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41303

"Ing. Milan Kováčik"

Prílohy:

25.9.2018

do 15.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41302

"Stanislav Tejbus"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»