Aktuality

20.01.2017
image

Pistoriho palác na Štefánikovej ulici je od decembra 2016 oficiálne zaradený do siete staromestských kultúrnych centier. „Nastavili sme systém správy tak, ako sa nám osvedčilo pri ostatných kultúrnych centrách v Starom Meste. Palác sa takto stal ďalším plnohodnotným kultúrnym priestorom,“ vysvetľuje starosta Starého mesta Radoslav Števčík. Mestská časť v súčasnosti spravuje päť kultúrnych centier. 

Celý článok
19.01.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: referent v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Termín nástupu: dohodou.

Celý článok
19.01.2017
image

Voľné miesto – pozícia právnik na oddelení právnom a správnych činností.

Záujemcovia môžu podávať žiadosti – motivačný list spolu so životopisom na e-mailovú adresu iveta.hahnova@staremesto.sk alebo do podateľne miestneho úradu. Prax v samospráve je výhodou. Žiadosti je potrebné doručiť v termíne do 31.01.2017. Po vyhodnotení žiadostí budú uchádzači volaní na osobný pohovor.

Celý článok
18.01.2017
image

Dňa 25.januára bude hosťom Staromestského salónu herec Martin Huba. Vstup je voľný, začína sa o 17,00 hodine. Srdečne vás pozývame.

Celý článok
17.01.2017
image

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto otvára od 1.2.2017 brány deťom v novej materskej škole na Brnianskej ulici. Dvojtriedna materská škola vznikla spolufinancovaním mestskej časti a s využitím dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR. Nové, útulné priestory privítajú 41 detí už od dva týždne. K dispozícii budú mať nové hracie prvky, šmykľavky a využívať  budú aj  športový areál ZŠ Dubová.

„ Som rád, že rok 2017 začíname s dobrými správami. Naši staromestskí škôlkari si užijú nové priestory, ale čo je najdôležitejšie, vnímame to ako podporu mladých rodín. Plánujeme v tomto trende pokračovať a s rekonštrukciami škôlok nekončíme“, povedal starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4708
"Pavol Riečica"

pdf oznamenie_16_0167.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4664
"Simona Móžiová"

pdf oznamenie_16_0166.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4662
"Anton Erős"

pdf oznamenie_16_0165.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4658
"Veronika Lenghardtová"

pdf oznamenie_16_0164.pdf (PDF, 57.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4657
"Iveta Žofková"

pdf oznamenie_16_0163.pdf (PDF, 57.3 KiB)
Všetky oznamy