Aktuality

28.04.2017
image

V mene mestskej časti Staré Mesto navštívil starosta Radoslav Števčík našu spoluobčianku pani Jolanu Zirinovú, aby jej zablahoželal k jej 102. narodeninám. Pripájame sa so želaním dobrého zdravia! 

Celý článok
28.04.2017
image

V centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a si od 2. do 30. mája 2017 môžu záujemcovia pozrieť výstavu karikaturistu a humoristu Jána Schenka Fotohumor.

V pobočke na Panenskej ul. bude od 2. mája do 30. júna 2017 verejnosti prístupná výstava obrazov Z pozostalosti Sibylly Greinerovej. Výstavu knižnica organizuje v spolupráci s Detvianskou umeleckou kolóniou.

Vstup je voľný v čase výpožičných hodín.

Celý článok
27.04.2017
image

Vážení občania, Seniorcentrum Staré Mesto si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že kancelária opatrovateľskej služby sa sťahuje do novo-zrekonštruovaných priestorov na adrese OBCHODNÁ 52 počnúc dňom 03. 05. 2017.

Celý článok
24.04.2017
image

Srdečne pozývame do Staromestského salónu na stretnutie s režisérom Jurajom Jakubiskom dňa 26.apríla o 17,00 hodine v Zichyho paláci. Vstup je voľný.

Celý článok
20.04.2017
image

Staromestská knižnica ponúka v rámci 14. ročníka Bratislavských mestských dní v dňoch 21. a 24. apríla bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu pre nových čitateľov a preregistráciu čitateľov, ktorým sa v tomto termíne končí členstvo. Zároveň poskytne generálnu amnestiu – odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej lehoty.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2017/34066/VAM

"Okresný úrad Bratislava"

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18978

"Milan Resutík"

28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: 69/18145/20l7/STA/Mys/K-61

"Stavebné úpravy bytu č. 76, Gajova 9, Bratislava"

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 7498/18829/2017/STA/Bah

"Metropolitan Area Network SWAN, SO 15 444 Optická telekomunikačná prípojka Heydukova 1"

28.4.2017

do 15.05.2017

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 1844/14544/2017/STA/Vas/H-30

"Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava"

28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: 5769/18177/2017/STA/Kul-G/25

"Sanácia oslabenej stropnej konštrukcie a vybudovanie výťahu v Polyfunkčnom dome FC I/1-I/2 na...

28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: 6607/17577/2017/STA/UR-Grm

"Dočasné parkovisko Karadžičova ul., Bratislava"

28.4.2017

do 16.05.2017

Návrh VZN

"o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

28.4.2017

do 16.05.2017

Návrh VZN

"o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

28.4.2017

do 16.05.2017

Návrh VZN

"o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

Všetky oznamy