Úradná tabuľa


17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44709

"Katarína Dedičová"

Prílohy:

17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44708

"Ferdinand Lakatoš"

Prílohy:

17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44704

"Renáta Bertóková"

Prílohy:

17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44706

"Monika Lenghardtová"

Prílohy:

17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44705

"Alexander Jarošek"

Prílohy:

17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44703

"Peter Farkaš"

Prílohy:

17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44707

"Michal Horváth"

Prílohy:

17.10.2017

do 06.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44676

"Edita Mikulášovýchová"

Prílohy:

17.10.2017

do 01.11.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 10123/44430/2017/STA/Kno

"Iný nebytový priestor č. 23, stavebné úpravy, Krížna 7"

Prílohy:

17.10.2017

do 27.11.2017

Dražobná vyhláška

Značka: 424EX 14213/17

"Exekútorský úrad Bratislava"

Prílohy:

17.10.2017

do 01.11.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 44618/2017

"Peter Gasch"

Prílohy:

17.10.2017

do 01.11.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 44612/2017

"Ing. Dušan Horecký"

Prílohy:

16.10.2017

do 01.11.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: BSK 05889/2017/CDD-13

"na líniovú stavbu Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy"

Prílohy:

16.10.2017

do 01.11.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102159000/2017

"DÚ BA - BauTech-Agro, s.r.o. - č. 102066436/2017"

Prílohy:

16.10.2017

do 01.11.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102158456/2017

"DÚ BA - BauTech-Agro, s.r.o. - č. 102021386/2017"

Prílohy:

16.10.2017

do 01.11.2017

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Značka: 10030/43997/2017/STA/Kno

"Súbor prevádzkových budov a prípojok na inžinierske siete na Mariánskej a Špitálskej ulici"

Prílohy:

16.10.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8839/42255/2017/STA/Mys/H-100

"Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania časti stavby - Polyfunkčné mestské centrum...

Prílohy:

16.10.2017

do 02.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44367

"Veronika Strapáková"

Prílohy:

16.10.2017

do 12.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44370

"Pavel Buga"

Prílohy:

16.10.2017

do 02.11.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44369

"Andrej Antonio Leca"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 13 ] ďalej » na koniec »»