Úradná tabuľa


15.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49039

"Roman Fekete"

Prílohy:

15.11.2018

do 26.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49013

"Richard Belko"

Prílohy:

15.11.2018

do 13.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49018

"Miroslav Haver"

Prílohy:

15.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49016

"Marián Poor"

Prílohy:

15.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49015

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

15.11.2018

do 26.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49014

"Ing. Róbert Kohlmann"

Prílohy:

14.11.2018

do 29.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102194192/2018

"at26, s.r.o."

Prílohy:

13.11.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7525/47034/2018/STA/Vas/UR

"Polyfunkčný objekt - Rezidencia Bottova, Bratislava"

Prílohy:

13.11.2018

do 28.11.2018

Rozhodnutie

Značka: 36/46192/2018/STA/Kno-G/73

"Prístavba výťahu, bytový dom na ulici 29. augusta 11"

Prílohy:

13.11.2018

do 28.11.2018

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 9081/46041/2018/Kam/H-109

"Nadstavba bytového domu - Vazovova 13"

Prílohy:

13.11.2018

do 28.11.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 48613/2018

"Bystrík Kováč, Janka Bollenbach"

Prílohy:

13.11.2018

do 28.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 8150/47675/2018/DŽV/Cho

"zamieta žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu Picea abies, Janáčkova ulica"

Prílohy:

13.11.2018

do 28.11.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 48619/2018

"MUDr. Vladimír Ferianec"

Prílohy:

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48638

"Ján Štefan"

Prílohy:

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48641

"Katarína Nováková"

Prílohy:

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48640

"Dušan Kováč"

Prílohy:

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48639

"Danica Fridová"

Prílohy:

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48637

"Angela Šipošová"

Prílohy:

13.11.2018

do 28.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102192714/2018

"Agency Contact SK s. r. o."

Prílohy:

13.11.2018

do 28.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102193834/2018

"OC Bratislava, s.r.o."

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»