Úradná tabuľa


24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50408

"Ing. Svetozár Ivan"

Prílohy:

24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50441

"Tomáš Procházka"

Prílohy:

24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50431

"Michal Kočiš"

Prílohy:

24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50422

"Rudolf Hujo"

Prílohy:

24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50415

"Ing. Juraj Szalay"

Prílohy:

24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50403

"Florián Murcin"

Prílohy:

24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50406

"Miroslav Kuzma"

Prílohy:

24.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50404

"Marek Vráblik"

Prílohy:

24.11.2017

do 12.12.2017

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"nebytový priestor č. 11 nachádzajúci sa v suteréne a na prízemí nehnuteľnosti na ulici...

Prílohy:

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 50111/2017

"Peter Zálesňák"

Prílohy:

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50321

"Sabina Virginia Carstea"

Prílohy:

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50322

"Karol Pullmann"

Prílohy:

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50319

"Vladimír Bachleda"

Prílohy:

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 10847/49976/2017/STA/Kil

"Rekonštrukcia bytu Zochova 16/9, 3. poschodie, byt č. 85"

Prílohy:

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 11029/49851/2017/STA/Skr

"Byt č. 37-zmena dokončenej stavby, rozšírenie zázemia terasy-zimná záhrada Klobučnícka 4,...

Prílohy:

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Značka: 11046/50058/2017/STA/Gal

"Obnova bytového domu Tichá 4, Bratislava"

Prílohy:

23.11.2017

do 12.12.2017

Oznámenie o zámere zmeny podmienok nájmu nehnuteľného majetku

"Karadžičova č. 1"

Prílohy:

23.11.2017

do 12.12.2017

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"Obchodná 52"

Prílohy:

23.11.2017

do 12.12.2017

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"pozemky"

Prílohy:

23.11.2017

do 12.12.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017

"o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 14 ] ďalej » na koniec »»