Úradná tabuľa


12.11.2018

do 27.11.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: MAGS SSU 48395/2018/369721-2/Hu

"Úprava križovatky Prístavná - Košická"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48425

"Ing. Milan Kováčik"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48424

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48422

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48414

"Jana Doležalová"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48417

"Ing. Imrich Božík"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48421

"Michaela Hudáková"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48420

"Ing. Alen Horecký"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48419

"Július Tégláš"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48407

"Matej Novák"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48413

"Miroslav Jurči"

Prílohy:

12.11.2018

do 29.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48409

"Alena Weberová"

Prílohy:

12.11.2018

do 27.11.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a konania o odstránení stavieb

Značka: 9945/47506/2018/STA/Vas

"Garáže na ul. Grösslingová"

Prílohy:

11.11.2018

do 11.12.2018

Vyhlásenie výsledkov volieb konaných dňa 10.11.2018

Prílohy:

9.11.2018

do 26.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102144387/2018

"SOMED SPORT, s.r.o."

Prílohy:

9.11.2018

do 26.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48185

"Ing. Milan Kováčik"

Prílohy:

9.11.2018

do 26.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48189

"Mária Pliešovská"

Prílohy:

9.11.2018

do 26.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48184

"Jana Kromerová"

Prílohy:

9.11.2018

do 26.11.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 8203/47780/2018/STA/Kno

"bytový dom na ul. 29. augusta 32B"

Prílohy:

9.11.2018

do 26.11.2018

Oznámenie o doplnení dokumentácie spojeného územného a stavebného konania

Značka: 6405/47834/2018/STA/Kno

"Bytový dom s prípojkami inžinierskych sietí, nárožie ulíc Dunajskej a Lazaretskej"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 8 ] ďalej » na koniec »»