Úradná tabuľa


19.9.2018

do 04.10.2018

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/72577/MES

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101771751/2018

"H-Transport, s. r. o."

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101771726/2018

"HOLB s.r.o."

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 194/40179/2018/STA/Bah

"BA_Staré Mesto, Grösslingová, TS 97, VNK, NNK"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Rozhodnutie

Značka: 1943/38324/2018/STA/Vas/G-55

"Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ulici Palisády 39, Bratislava"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania

Značka: 194/40179/2018/STA/Bah

"Rekonštrukcia a nadstavba budovy bytového družstva „centrum" Záhradnícka 25"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Oznámenie o začatí konania

Značka: 9296/39792/2018/STA/Kam

"Rekonštrukcia PdF UK, Šoltésovej 4, Bratislava"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania

Značka: 8854/36005/2018/STA/Kam

"Palárikova 15 Bytový dom, Bratislava"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Značka: 3295/39992/2018/STA/Grm

"Zobytnenie podkrovia, povala bytu č. 21, Obchodná 41"

Prílohy:

19.9.2018

do 04.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 6476/40082/2018/STA/Bah

"BA_Staré Mesto, Kubániho, NNK"

Prílohy:

19.9.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9268/39494/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

19.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40368

"Mária Kroščenová"

Prílohy:

19.9.2018

do 03.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40371

"Helena Luknárová"

Prílohy:

19.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40364

"Lucia Rezdovičová"

Prílohy:

19.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40363

"Walter Janoška"

Prílohy:

18.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40293

"Boris Nikulin"

Prílohy:

18.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40231

"Walter Janoška"

Prílohy:

18.9.2018

do 08.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40235

"Mariangela Giovannini"

Prílohy:

17.9.2018

do 24.09.2018

Oznámenie termínu a miesta konania dražby

Značka: Ex 511/16

"Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský"

Prílohy:

17.9.2018

do 02.10.2018

Súhlas s predÍžením lehoty na dokončenie stavby

Značka: 6756/39344/2018/STA/Vas

"Inžinierske siete vedené v Břeclavskej ulici - Objekt SO-04 Dažďová kanalizácia a Objekt SO-05...

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»