Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Doprava a parkovanie

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Parkovanie v Starom Meste je regulované dvoma spôsobmi. Dve zóny - zóna SM1 Hlavná stanica-Blumentál a zóna SM0 Centrum-Panenská - sú zaradené do celomestského parkovacieho systému PAAS. Platia tam iné pravidlá ako pri parkovaní na uliciach v správe mestskej časti.

 

Ako parkujem v Starom Meste, ak tam nemám trvalý pobyt?

Ako návštevník parkujete v Bratislave podľa hodinových a časových taríf jednotlivých zón. Na uliciach v zóne regulovanej celomestskou parkovacou politikou PAAS platíte prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si stiahnete na stránke paas.sk/platba, prípadne prostredníctvom parkovacích automatov alebo v partnerských prevádzkach či u parkovacích asistentov.

 

Ako mám postupovať v prípade zriadenia vjazdu z miestnej cesty III. a IV. triedy a z účelovej cesty na susednú nehnuteľnosť?

Investor alebo vlastník pozemku, ktorý o zriadenie vjazdu žiada, vyplní formulár D2, a priloží doklady osôb, ktoré podávajú žiadosť:

  • právnická osoba priloží aktuálny výpis z obchodného registra (kópia)
    • zástupca právnickej osoby, ktorý nie je menovaný priamo vo výpise z obchodného registra, predloží plnú moc od štatutárneho zástupcu,
  • fyzická osoba oprávnená na podnikanie priloží živnostenský list (kópia)

Po vyplnení žiadosti a priložení potrebných dokladov je potrebné zaplatiť správny poplatok pred vydaním rozhodnutia podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Preskočiť na obsah