Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Narodenie dieťaťa

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Do rodnej matriky sa zapisujú narodenia, ktoré nastanú na území v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Matrika - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Medená ulica č. 2 (vchod z ulice), 811 02 Bratislava

e-mail: matrika@staremesto.sk

Kto nahlasuje narodenie dieťaťa na matriku?

Pôrodnica je povinná poslať elektronický záznam o narodení dieťaťa do NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). NCZI prijaté hlásenie z pôrodnice odošle do Centrálneho informačného systému matrík, na základe čoho príslušná matrika (podľa narodenia dieťaťa) hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list.

V prípade pôrodu v domácom prostredí je jeden z rodičov povinný nahlásiť narodenie dieťaťa na matriku do 3 dní od narodenia dieťaťa.

Ako získam rodný list?

Rodný list vydáva matrika, v obvode v ktorom sa vám narodilo dieťa. Od nás ho teda získate, ak sa dieťa narodilo v pôrodnici v Starom Meste. Pre rodný list nemusíte nikam chodiť, príde vám poštou v prípade že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici. 

Koľko zaplatím za rodný list?

Vydanie prvého rodného listu je bezplatné, poplatok vo výške 7 eur sa platí iba pri vydaní duplikátu rodného listu.

Ak sa mi narodilo dieťa v cudzine, kto mi vydá rodný list? 

Narodenie štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR a nachádza sa na Drieňovej 22 v Bratislave. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva v mieste trvalého pobytu jedného z rodičov dieťaťa na Slovensku, respektíve podľa posledného trvalého pobytu.

Ako uznať otcovstvo pred narodením dieťaťa?

Zápisnicu o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu môžete spísať na ktorejkoľvek matrike na území SR. 

Ako uznať otcovstvo po narodení dieťaťa? 

Zápisnicu o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu spisujete na matrike podľa miesta narodenia dieťaťa. 

Aké zápisy nájdem v rodnej matrike Starého Mesta?

Do rodnej matriky sa zapisujú narodenia, ktoré nastanú na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a to najmä: 

  • pôrody v Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici KOCH, Partizánska 27, Bratislava
  • pôrody v domácom prostredí na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Dostanem od mestskej časti príspevok, keď sa mi narodí dieťa?

Matke - obyvateľke Starého Mesta v čase narodenia dieťaťa bude poskytnutý príspevok vo výške 100 eur. Treba oň požiadať najskôr po dovŕšení 28. dňa veku dieťaťa a najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. Ak sa vám narodilo viac detí súčasne, poskytneme príspevok na každé narodené dieťa.


Ako požiadam o príspevok pri narodení dieťaťa? 

Vypísaním Žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa žiadosti o jednorazový finančný príspevok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri narodení dieťaťa a zaslaním na oddelenie inklúzie a sociálnych vecí.

Organizuje mestská časť uvítanie detí do života?

Áno. Na požiadanie rodičov, z ktorých má aspoň jeden trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pripraví samospráva slávnostné uvítanie novorodenca do života. Slávnostný obrad sa vykonáva kolektívne, je na ňom teda prítomných viacero detí v Obradnej sieni Zichyho paláca na Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave vždy v sobotu.

Pokiaľ máte záujem prihlásiť svoje dieťa, vyplňte prosím Prihlášku na slávnostné uvítanie dieťaťa do života, ktorú následne pošlete na matriku – e-mailom na adresu matrika@staremesto.sk, alebo poštou do sídla Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, prípadne ju môžete doniesť osobne podľa úradných hodín. Pracovníčky matriky s Vami následne dohodnú termín obradu.

Ak sa mi narodilo dieťa v cudzine, kto mi vydá slovenský rodný list?  

Narodenie štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky. Vedie ju Ministerstvo vnútra SR a nachádza sa na Drieňovej 22 v Bratislave. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva v mieste trvalého pobytu trvalého pobytu jedného z rodičov dieťaťa na Slovensku, respektíve podľa posledného trvalého pobytu. 

Preskočiť na obsah