Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základná škola, Hlboká cesta

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Hlboká cesta 4

811 04 Bratislava

WEB stránka školy: www.zshlboka.sk

telefón: 0911 810 661

e-mail: sekretariat@zshlboka.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Michal Drgáň

Záverečná správa školy:

https://zshlboka.edupage.org/a/dokumenty-tlaciva

Základná škola, Hlboká cesta poskytuje vzdelávanie deťom občanov SR hlásiacich sa k nemeckej národnostnej menšine, ale aj všeobecne záujemcom o rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka. Absolventi školy majú možnosť získať certifikát stredného stupňa znalosti nemeckého jazyka - v spolupráci s Goetheho inštitútom. Škola podporuje aktivity v rámci environmentálnej problematiky a je držiteľom medzinárodného certifikátu Zelená škola. Škola je zároveň zapojená do projektu FinQ. Budova školy je národná kultúrna pamiatka - bývalý sirotinec z r. 1900.

Zameranie, informácie o škole:

 • škola dlhoročne intenzívne spolupracuje s Karpatskonemeckým spolkom (súťaže, akcie, reprezentácia),
 • podporuje aktivity počas týždňa aktívnej angličtiny a týždňa aktívnej nemčiny s native lektormi,
 • implementuje projekt vyučovacej metódy „Jolly phonics“ v primárnom vzdelávaní,
 • realizuje výučbu cudzích jazykov metódou CLIL,
 • podporuje aktívne využívanie digitálnych technológií,
 • žiaci majú bezplatný prístup na vzdelávací portál napr. „Bez kriedy“, „Planéta vedomostí“,
 • škola zvyšuje kvalitu vzdelávania s využitím elektronického testovania (NÚCEM, KOMPARO),
 • realizuje využívanie portálu EduPage E-Learning, tvorbu lekcií a testov pre žiakov,
 • v škole pôsobí podporný inkluzívny tím, ktorý sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom so zdravotným znevýhodnením,
 • ZŠ realizuje aktivity zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti,
 • podporuje environmentálne aktivity v rámci programu Zelenej školy a Modrej školy,
 • zapája sa do mnohých eko-projektov,
 • podporuje a realizuje projekty UNICEF,
 • začleňuje výchovno-vzdelávací program Zippyho kamaráti na rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • podporuje a realizuje rôzne charitatívne a dobrovoľnícke projekty a aktivity,
 • je zapojená v projekte Deti pre Bratislavu (sekcia solidarita a kultúra) s cieľom rozvíjania prosociálnych aktivít,
 • je zapojená v projekte Tréneri na škole s cieľom rozvíjania pozitívneho vzťahu k športu a rozvíjania pohybovej gramotnosti žiakov, 
 • žiaci dosahujú mnohé úspechy v predmetových súťažiach a olympiádach,
 • škola organizuje lyžiarsky výcvik, školy v prírode, výlety a exkurzie,
 • zabezpečuje pestrú krúžkovú činnosť (zameranie: anglický jazyk, nemecký jazyk, história, turistika, pohyb, príprava na prijímacie pohovory),
 • škola má odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, multimediálnu učebňu,
 • unikátom školy je spoločenská miestnosť - bývalá kaplnka.
Preskočiť na obsah