Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Beskydská

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Beskydská 7
811 05 Bratislava

Telefón:

MŠ      02/52 49 62 19

ŠJ        02/52 44 42 13

Mail:

msbeskydska@staremesto.sk
sjbeskydska@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Brachová Ivana, Mgr, - poverená riadením

Počet tried:    2

Zameranie:

Všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na podporu zdravia, pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane a dopravnú výchovu.

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Zvedavé Slniečko
 • zážitkové učenie
 • exkurzie do blízkeho, ako aj vzdialenejšieho okolia
 • kurzy – gymnastika, plávanie
 • krúžky – angličtina, tanečný
 • adaptačný pobyt novoprijatých detí za prítomnosti rodiča, individuálny prístup
 • deti najstaršej vekovej skupiny popoludní nespávajú – uskutočňujú sa športovo-rekreačné činnosti
 • návšteva kultúrnych inštitúcií
 • divadelné a kultúrne podujatia v MŠ i mimo nej
 • spoločné tvorivé dielne deti – rodičia – učiteľky
 • oboznamovanie s PC, s interaktívnou tabuľou – edukačné programy pre deti, edukačné aktivity s elektronickými hračkami

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy  ako aj blízke prostredie parku a ihriska na Račianskom Mýte. Materská škola má vlastnú kuchyňu a školskú jedáleň.

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Ochraňuj prírodu, zveľaďuj prostredie (environmentálny)
 • V zdravom tele zdravý duch (na podporu zdravia)
 • Malí medici  (edukačný /
 • Otužovaním predchádzame chorobám ( na podporu zdravia /
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia ( edukačný /
 • Každý z nás je iný  (edukačný /
 • Kniha môj priateľ ( edukačný /
 • Hudbou okolo Európy ( edukačný /
 • Správaj sa bezpečne (edukačný)
 • Učíme sa s počítačom (edukačný)
 • Otužovaním predchádzame chorobám (na podporu zdravia)
 • Otvorená škola - besiedky, exkurzie, otvorené hodiny pre rodičov, spoločné tvorivé dielne – deti – rodičia – učiteľky

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2022:2023 Formát: pdf Veľkosť: 240,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2021:2022 Formát: pdf Veľkosť: 6,28 MB
Dátum: Súbor: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2020:2021 Formát: pdf Veľkosť: 123,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2019:2020 Formát: pdf Veľkosť: 206,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2018:2019 Formát: pdf Veľkosť: 198,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2017:2018 Formát: pdf Veľkosť: 185,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2016:2017 Formát: pdf Veľkosť: 240,7 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2015:2016 Formát: pdf Veľkosť: 240,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2014:2015 Formát: pdf Veľkosť: 240,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2013:2014 Formát: pdf Veľkosť: 238,1 kB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2022:2023
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2021:2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2020:2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2019:2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2018:2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2017:2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2016:2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2015:2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2014:2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2013:2014
Preskočiť na obsah