Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Búdková

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Búdková 21
811 04 Bratislava  

Telefón:

02/54 41 14 62

https://www.msbudkova.sk/ 

Mail: 

msbudkova@staremesto.sk

sjbudkova@staremesto.sk

 

Riaditeľ: Mgr. Michal Melikant

Počet tried: 3

Zameranie:

Podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíjanie schopnosti a zručnosti, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie. Príprava dieťaťa na život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Aktivity MŠ:

 • organizovanie divadelných predstavení (min 1x mesačne)
 • výchovné koncerty
 • kúzelník, klauniáda, bublinová show
 • fašiangový karneval
 • besiedky pre rodičov, tvorivé dielne -Vianočná, pre starých rodičov, ku Dňu matiek, ku Dňu otcov,     
 • Týždeň detskej radosti
 • rozlúčková akadémia na konci šk. roka, pasovačka predškolákov
 • Deň otvorených dverí s tvorivými dielňami pre novoprijaté detí
 • Prednášky so psychológom
 • práca s PC a s interaktívnou tabuľou
 • výlety, exkurzie
 • krúžky - tanečný, keramický, hudobný, anglického jazyka
 • kurz športovej prípravy pre materské školy, plávania a korčuľovania

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy - 3 triedy, jedáleň, šatne a areál patriaci MŠ - terasovitý, trávnatý dvor s detskými preliezačkami, pieskoviskami, hojdačkami, kolotočom a letným divadlom.

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Spoznávajme Bratislavu – zameraný na spoznávanie kultúrno-historických pamiatok Bratislavy a jej okolia,  zvyšovanie národného povedomia
 • Semafórik – zameraný na dopravnú výchovu a bezpečnosť detí na cestách
 • Adamko zdravo-hravo – zameraný na zdravý životný štýl, podporu zdravia a intenzívnejšieho pohybu
 • Zdravá krajina – zameraný na environmentálnu výchovu v spolupráci s DAPHNE, Horáreň
 • Chráň si svoje múdre telo – zameraný na ochranu zdravia a práva dieťaťa
 • Zachráň strom, tajomstvá stromu – zameraný na environmentálnu oblasť
 • Kniha moja kamarátka – zameraný na literatúru, knihy, divadlo...
 • Výchova k umeniu s umením –  v spolupráci s SNG zameraný na výtvarné umenie, tvorivé dielne
 • Týždeň detskej radosti – zameraný na dieťa a jeho sviatok
 • Mamička má sviatok – rodinu, matku a ich dôležitosť
 • Zdravý úsmev – zameraný na dentálnu hygienu v spolupráci s Dental Alarm
 • Naši starkí – zameraný na mesiac úcty k starším, popoludnie strávené so starými rodičmi
 • Deň otcov – kultúrno-športové popoludnie s otcami

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 244,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 244,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 248,2 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 288 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 301,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 265,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 325,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 324,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 321 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 317 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah