Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Dubová (sídlo Brnianska 47)

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

(súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava)

 

Adresa:

Dubová 1 (sídlo Brnianska 47)

811 04 Bratislava 

Telefón: 

MŠ      02/52 62 54 30

ŠJ        02/54 77 15 41

https://zsdubova.edupage.org/

 

Mail: 

msbrnianska@staremesto.sk

jedalenzsdubova@gmail.com

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Dubeňová, sídlo Dubová 1

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Eva Pintérová, sídlo Brnianska 47

Záverečná správa školy:

Dokumenty | ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava (edupage.org)

Počet tried:      2

Realizácia školského vzdelávacieho programu „Rozprávková škôlka“

 

Krúžky:

 • anglický jazyk
 • artefiletika
 • tanečný krúžok
 • tenis

 

Zameranie:

 • zameraním materskej školy je podpora zdravia a zdravého životného štýlu, vedenie detí k zdravému životnému štýlu prostredníctvom pohybových aktivít a zdravej výživy, zdravých potravín, starostlivosti o zdravie.
 • materská škola rozvíja predčitateľskú gramotnosť, aktívne počúvanie s porozumením čítaním básničiek, riekaniek, hádaniek, rozprávok, príbehov  s detským hrdinom, čítanie na pokračovanie, recitačná súťaž, zámerne rozvíja aktívnu slovnú zásobu, vytvára komunikačne a literárne podnetné prostredie, formuje u detí kladný vzťah ku knihe a literatúre.
 • škola je zameraná na environmentálnu výchovu, smeruje k oboznámeniu sa s ochranou a tvorbou životného prostredia u detí, utvára povedomie detí v oblasti separácie odpadu. Učí deti chápať potrebu ochrany životného prostredia. 

 

Aktivity MŠ:

 • návšteva knižnice (1x v mesiaci)
 • divadelné predstavenia (1x v mesiaca)
 • beseda so spisovateľom
 • tvorivé dielne (Tekvicové slávnosti, Veľkonočné tvorivé dielne)
 • jablkové trhy, Vianočné trhy spojené s vystúpením v ZŠ
 • Mikuláš spojený so ZŠ
 • besiedka ku Dňu matiek
 • fašiangový karneval
 • burza kníh a hračiek
 • výlety a exkurzie (Biofarma Stupava, ZOO, Mesto povolaní, Bibiana...)
 • spoznávame prírodu v Horskom parku
 • spoznávame históriu Bratislavy
 • využívanie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti
 • projekt OLOMÁNIA

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky novo zrekonštruované priestory budovy, školskú jedáleň pri ZŠ Dubová, školský dvor vyhradený pre potreby materskej školy v rámci areálu ZŠ Dubová s množstvom zelene, ktorý je vybavený vhodnými hracími prvkami a pieskoviskom.

Preskočiť na obsah