Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Gorazdova

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Gorazdova 6
811 04 Bratislava

Tel: 02/54 77 10 17

Mail: 

msgorazdova@staremesto.sk

sjgorazdova@staremesto.sk

Riaditeľka: PhDr. Eva Fekete

Školský rok 2023/2024
Počet tried: 6
Počet detí: 119

Zameranie:

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, jej cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň dieťaťa ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Dajme deťom korene, aby mohli rásť“, ktorý je rozšírený aj o ciele v oblasti materinského jazyka a prevencie na nápravu chýb reči detí, v oblasti rozvoja zdravého životného štýlu detí a environmentálnej výchovy.

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu „ Dajme deťom korene, aby mohli rásť“
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom – anglickým
 • výtvarný krúžok – „Výtvarníček“
 • detský tanečný folklórny súbor  „Gorazdáčik“
 • kurzy - plávania, korčuľovania
 • bábkové divadelné predstavenia, interaktívne hudobné koncerty, zábavné
 • predstavenia, environmentálne aktivity - priamo v MŠ     
 • návšteva divadiel mimo MŠ
 • tvorivé dielne
 • Slávnostný vianočný koncert všetkých detí v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii, 
 • Slávnostná rozlúčka s absolventmi MŠ, promócie detí odchádzajúcich do základnej školy
 • Športová olympiáda MŠ
 • poznávacie výlety, vychádzky, exkurzie
 • návšteva knižnice
 • návšteva múzeí
 • poznávanie historických dominánt mesta Bratislavy
 • návšteva dopravného ihriska
 • časté vychádzky do blízkeho Horského parku
 • „Tekvičková slávnosť“
 • využívanie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom  procese

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Materská škola využíva všetky priestory v budove zrekonštruovanej školy, areál patriaci MŠ, trávnatý dvor s hrovými prvkami a pieskoviskami. Využívanie okolitej prírody na poznávacie a pohybové aktivity detí.

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Správnym životným štýlom a aktívnym vzťahom k životnému prostrediu k zdraviu detí
 • Montessori - prvky projektu
 • Školské ovocie
 • Environmentálne projekty
 • Zdravé zúbky

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • ZŠ Dubová, ZŠ Hlboká
 • CPaP Brnianska
 • Špeciálna materská škola Mišíkova
 • Občianske združenie Združenie rodičov Materskej školy Gorazdova
 • Mestská knižnica
 • Mestská dopravná polícia
 • Happy Kids

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 173,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 157 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 165,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 591,3 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 196,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 208 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 261,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 266,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 247 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 258,4 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah