Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Grösslingová

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika
Grösslingová 48
811 09 Bratislava 

 

Tel: MŠ 02/ 52 92 37 50

https://www.zsgrosslingova.sk/

e-mail: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk

 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hronská
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Michaela Vrabková

Záverečná správa školy:

Dôležité dokumenty MŠ - Vzdelávací proces | Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika (edupage.org)

Počet tried: 4

Realizácia školského vzdelávacieho programu „Grösslingáčik“

 

Krúžky:

 • Anglický jazyk
 • Tanečný krúžok
 • Športová príprava
 • Kreatívne dielne

 

Aktivity MŠ:

 • Jesenná, zimná a jarná športová olympiáda
 • Divadelné predstavenia v MŠ
 • Exkurzie
 • Šarkaniáda
 • Súťaž o najkrajší jesenný výrobok
 • Halloween
 • Fašiangový karneval
 • Návštevy knižnice
 • Kurz korčuľovania
 • Plavecký výcvik
 • Recitačná súťaž- „Mám básničku na jazýčku“
 • Čítanie rodičov deťom
 • Týždeň hlasného čítania- herci čítajú deťom
 • Besiedky pre rodičov
 • Výlety

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • materská škola využíva všetky priestory v budove školy / telocvičňa, jedáleň/
 • priestranný areál školského dvora s preliezačkami, pieskoviskom a športovou plochou

Zapojenosť  MŠ do projektov:

 • § Projekt IBM KIDSMART
 • § Prvky projektu: Adamko hravo-zdravo
 • § Olompiáda
 • § Staromešťatá
 • § Zapájanie sa do vyhlásených súťaží
Preskočiť na obsah