Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Heydukova

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Heydukova 25
811 08 Bratislava

www.msheydukova.sk

 

Telefón:

02/52 96 86 66

 Mail:

msheydukova@staremesto.sk

 

RiaditeľkaMgr. Dagmar Luknár (0951 868 251)

Počet tried:    4

Zameranie:

Koncept našej materskej školy stojí na princípoch inkluzívnej pedagogiky, ktorá prináša novú kvalitu prístupu k deťom, ako bezpodmienečné akceptovanie špeciálnych potrieb všetkých detí.

Sme materská  škola 21. storočia reflektujúca na aktuálne dianie a dynamiku sveta. Naším cieľom je byť vzorom a udávať trendy v oblasti vzdelávania.

Zároveň chceme byť rodičom a ich deťom dobrým a rovnocenným partnerom, ktorý podporuje ich názor, výchovu a rozvoj v peknom, harmonickom a podnetnom prostredí.

Pomáhame viesť vaše deti s láskou a radosťou k zodpovednosti a samostatnosti.

Vzdelávame, podporujeme a rozvíjame tvorivosť, zručnosti, kompetencie a emocionálnu inteligenciu pri budovaní šťastia a sebavedomia vašich detí, pretože len z takýchto detí vyrastú neskôr zodpovední, citliví a tvoriví dospelí.

  • Našim hlavným cieľom je poskytovať deťom bezpečné a podnetné prostredie na všestranný rozvoj
  • Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
  • umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania
  • V spolupráci s rodinou a ďalšími partnermi rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí
  • Identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami

Aktivity MŠ:

realizácia Školského vzdelávacieho programu „Keď raz budem výskumníkom “

návšteva predstavení – Bábkové divadlo, Bibiana, kino...

interaktívne predstavenia pre deti v priestoroch MŠ

návštevy galérií, múzeí, poznávanie Bratislavy

environmentálne výučbové programy

výtvarné súťaže, výlety, exkurzie

besiedky v spolupráci s rodičmi tvorivé dielne

divadelné predstavenia detí pre deti

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola sa nachádza v priestoroch na Heydukovej ulici v centre mesta. Využíva dve podlažia obytného domu. Priestory v budove MŠ sú zariadené moderne a rozvrhnuté účelovo, deti majú k dispozícii herne, spálne, umyvárne, šatne, jedáleň. V materskej škole je výdajná školská jedáleň, strava sa deťom dováža. Vlastný dvor materská škola nemá, na pobyt vonku využívame revitalizované verejné ihrisko na Jedlíkovej ulici, ktoré je v čase prevádzky MŠ vyhradené iba pre deti v MŠ, Medickú záhradu.

Zapojenosť MŠ do projektov:

Zeleninkovo

Darujme si rozprávku

Zdravé zúbky

Bezpečne na ceste

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 130,2 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 734,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 158 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 158,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 160,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 156,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 194,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 197,2 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 194,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25 v Bratislave za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 193,6 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25 v Bratislave za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah