Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Javorinská

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Javorinská 9

811 03 Bratislava

 

Telefón:

02/52 49 65 43

 Mail:

msjavorinska@staremesto.sk

sjjavorinska@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Mgr. Ivana Brachnová - poverená riadením materskej školy

Počet tried:  4

 

Zameranie:

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, jej cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Javorníček“, ktorý sa zameriava:

 • Environmentálna výchova  - medzinárodný projekt Zelená škola 
 • Kultúrna gramotnosť 
 • Poznávame svoje mesto a slovenské ľudové tradície 

 

Aktivity MŠ:  

 • Krúžok anglického jazyka a tanečnej rytmiky, výtvarný krúžok 
 • Korčuľovanie, predplavecký výcvik  
 • Práce s PC – edukačné programy a s interaktívnou tabuľou 
 • 1x  mesačne kultúrne podujatie 
 • Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE - výukové programy 
 • Besiedka pre rodičov –  Deň matiek 
 • Fašiangový karneval 
 • Celodenný výlet na farmu Abeland Lozorno
 • Poznávanie dominánt mesta Bratislavy a slovenských ľudových tradícií
 • Vianočná pošta
 • Mestečko povolaní
 • Hvezdáreň v Hlohovci
 • ZOO v Bratislave
 • Dopravné múzeum v Bratislave
 • Okružná jazda vláčikom Prešporáčikom
 • BoniFructi – návšteva jablkového sadu v Dunajskej Lužnej
 • Záhradná slávnosť za účasti rodičov – rozlúčka so školským rokom a s predškolákmi

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a elokovanej triedy, ktoré majú vlastné šatne, umyvárne s WC a spálne
 • Vlastná kuchyňa s výdajňou stravy
 • Priestranný trávnatý areál, detské hracie prvky, pieskoviská, relaxačný altánok

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Zdravé mliečne zúbky sú darom života – dentálna hygiena
 • Školské ovocie a ovocné šťavy - s finančnou podporou EÚ
 • Olománia
 • Enviráčik -pestovanie nenáročnej zeleniny a bylín vo vlastnej záhradke
 • Zelená škola
 • Zapájanie sa do vyhlásených výtvarných súťaží
 • Prvky projektu: Adamko hravo-zdravo, Adamkocky zdravia
 • HorebPET
 • Zber bateriek- Šmudlo
 • Čítankovo

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 8,35 MB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 215,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 770,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 854,2 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 246,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 257,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 293,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 280,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 283 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 289,1 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah