Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Kuzmányho

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Kuzmányho 9
811 06 Bratislava

 

Telefón:

02/54 41 20 81

https://mskuzmanyho.sk/

Mail:

mskuzmanyho@staremesto.sk

Riaditeľka: Mgr. Mariana Škandíková

vedúca ŠJ: Oľga Borovičková

Počet tried: 3

 

Zameranie:

Zameranie materskej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a zo Školského vzdelávacieho programu „Zámoček“.

 • MŠ je zameraná na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v ZŠ a pre život a spoločnosť 
 • utvárame pozitívne postoje podpory zdravia vytváraním vhodných podmienok v MŠ 
 • rozvíjame základy enviromentálneho cítenia
 • zameriavame sa na športové aktivity 
 • budujeme dobré vzťahy a spoluprácu s rodinou
 • zameriavame sa na uplatňovanie detských edukačných programov v rozvíjaní počítačovej gramotnosti
 • rozvíjame medzigeneračné porozumenie prostredníctvom interaktívneho čítania so seniormi

Aktivity MŠ:

 • oboznamovanie detí   AJ
 • tanečný krúžok
 • divadelné predstavenia, koncerty v MŠ
 • návšteva knižnice, Slovenskej národnej galérie, Bibiany
 • plavecký kurz a korčuľovanie
 • vianočné trhy v MŠ
 • besiedka ku  Deň matiek
 • detská športová olympiáda
 • koncoročný výlet, exkurzia
 • OLOmánia,

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a areál patriaci MŠ, dvor s centrami tvorivosti, obratnosti, rovnováhy, relaxácie, zábavy a oddychu.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Zdravý úsmev
 • Dokážem to sám
 • Čo je to umenie
 • Čítankovo
 • Poznávame hmyz

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 200,7 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 203 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 221 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 228,2 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 215,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 214,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 290,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 277,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 286,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 289,8 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah