Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Malá

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Malá 6
811 02 Bratislava

Telefón:

02/54 41 58 24

 Mail:

msmala@staremesto.sk

Riaditeľka:

PhDr. Ingrid Charvátová

Počet tried:     2

 

Zameranie:

Naša škola je zameraná na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa: sociálno-emocionálny, kognitívny a preceptuálno-motorický. V edukačných aktivitách aplikujeme prvky environmentálnej výchovy a zdravého životného štýlu. Pomáhame deťom zlepšovať sociálnu aktivitu a potrebu sociálneho kontaktu. Podporujeme vzťah detí k poznávaniu a učeniu a podporujeme rozvoj ich individuálnych spôsobilostí.

 

Aktivity materskej školy :

  • realizácia Školského vzdelávacieho programu „Zvedavý, hravý a zdravý škôlkar“
  • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (Aj)
  • realizácia intenzívneho plaveckého výcviku
  • výlety a exkurzie s edukačným zameraním
  • výuka hry na flautu

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a priestranný trávnatý dvor s detskými preliezačkami, hojdačkami a pieskoviskom.

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 166,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 164,7 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 144,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 146,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 151,6 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 149,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 201,7 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 189,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 200,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 208,3 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah