Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Myjavská

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Myjavská 22
811 03 Bratislava
 

Telefón:

02/62804030

Mail: 

msmyjavska@staremesto.sk

Riaditeľka: Bc. Mária Gavalierová

Počet tried:    1

Zameranie školy:

Materská škola plní ciele nového Školského vzdelávacieho programu. Hlavným cieľom edukačného procesu je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Školský vzdelávací program „Škola hrou“ poskytuje deťom podnetné riešenie výchovno-vzdelávacích úloh pre ich optimálny rozvoj. V edukačnom procese uplatňujeme prvky modernej školy ako sú práca s PC, s interaktívnou tabuľou. Okrem bežných úloh predškoláka realizujeme nové metódy predčitateľskej, matematickej, fyzikálnej a finančnej gramotnosti. Uvedené oblasti uľahčujú deťom ľahký prechod z materskej školy do prvého ročníka základnej školy.

Aktivity MŠ:

 • krúžková činnosť
 • oboznamovanie sa s cudzím jazykom (AJ)
 • hra na hudobný nástroj – zobcová flauta
 • rozšírená výtvarná výchova, environmentálna výchova
 • práca s PC a interaktívnou tabuľou – detské edukačné programy

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove. Areál tvorí pekná rozľahlá záhrada, ktorá sa využíva v plnej miere na širokospektrálne tvorivé činnosti (hry, šport, zábava, akcie s rodičmi, relaxácia, edukačné aktivity).

Projekty MŠ:

 • Hravé pískanie – zdravé dýchanie – hra na zobcovej flaute
 • Environmentálna výchova – Zem, voda, vzduch, slnko
 • Športom k zdraviu:  jar, leto, jeseň, zima
 • Zebrička lekárnička
 • Na ceste hravo a bezpečne
 • Zippyho kamaráti - deti dokážu lepšie vyjadriť svoje emócie, porozumieť im ale tiež spracovať rôzne záťažové situácie, s ktorými sa stretávajú vo svojom sociálnom prostredí (vzťahy s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a podobne).
 • Malí experimentátori – pokusy, experimenty, objavovanie zo živej a neživej prírody, fyzika v MŠ

Zapojenosť do projektov:

 • Medvedík Nivea – rodina a voľný čas
 • Adamko hravo a zdravo – zdravý životný štýl detí predškolského veku
 • Environsvet – výukové programy z oblasti ochrany prírody
 • Póla radí deťom – Dopravný projekt Ministerstva vnútra SR
 • OLO – Olompiáda – správne nakladanie s odpadmi

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 1,13 MB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 251,7 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 239,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 251,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 264 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 246,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 299,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 291,2 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 355,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 269,1 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah