Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Škarniclova (sídlo Podjavorinskej 1)

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

(súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ Milana Hodžu)

 Adresa:

Škarniclova 1 (sídlo Podjavorinskej 1)

811 01 Bratislava

Tel/Fax:

02/ 544 35 587, Podjavorinskej 1

E-mail: riaditelka@zsmh.sk
Bližšie informácie: www.zsmh.sk

Riaditeľka školyMgr. Etela Hessová, sídlo Škarniclova 1
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Bc. Helga Dovalová, sídlo Podjavorinskej 1                                         

 

Záverečná správa školy:

Záverečné správy | ZŠ s MŠ Milana Hodžu (zsmh.sk)

počet tried: 2

Zameranie:

Pri vymedzení vlastných cieľov našej materskej školy sa orientujeme na oblasť predčitateľskej gramotnosti. Vytvárame pre deti gramotne podnetné prostredie, ktoré stimuluje rozvíjanie komunikačných kompetencií. Pri dosahovaní cieľov vyplývajúcich zo zamerania našej materskej školy zohľadňujeme tiež lokalitu, v ktorej sa naša materská škola nachádza a realizujeme tiež aktivity rozvíjajúce environmentálne cítenie a správanie detí.

 

Aktivity MŠ:

 • Realizácia ŠkVP Úsmev
 • Krúžky: anglický, tanečný, fotbalový
 • Kurzy: plávanie, korčuľovanie
 • Divadelné a hudobné predstavenia v MŠ
 • Deň materských škôl
 • Návštevy Bibiany, SNG, SNM, Mestskej knižnice
 • Športové olympiády
 • Výlety, exkurzie
 • Karneval
 • Deň rodiny
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Prechádzky do historického centra

Vlastné projekty rozširujúce výchovu a vzdelávanie:

 • Okienka do prírody
 • Poznaj svoje mesto
 • Vianočný zvonček

Zapojenosť MŠ do projektov

 • Bezpečná škôlka
 • Detská atletika
 • Recyklohry
 • Dajme spolu gól

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

MŠ využíva samostatnú časť školskej jedálne, školskú telocvičňu, samostatnú časť školského dvora so zatrávnenou plochou a preliezačkami.

Preskočiť na obsah