Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Špitálska

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Špitálska 49
811 08 Bratislava

Telefón:

02/52 92 12 89

Mail:

msspitalska@staremesto.sk

Riaditeľka: Szabó Miroslav 

Počet tried:    2

Zameranie:

Materská škola posilňuje výchovu a vzdelávanie dieťaťa k ľudovým a kultúrnym tradíciám, rozvíja vlastenectvo a vzťah k regiónu, k mestu, ku kultúre a jazyku. Kompetencie detí rozvíja prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností prepojených s reálnym životom, rozvíja tvorivosť pred pamäťovým učením. Pozornosť venuje výchove zameranej na zdravý životný  štýl, ochranu životného prostredia

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacie programu „Všímavé očko“
 • pravidelné divadelné predstavenia
 • kúzelník a animátori v materskej škole 2x ročne
 • Mikuláš
 • besiedky – Vianoce, Deň matiek
 • „Tekvicové slávnosti“ – aktivity, výstava
 • vianočné tvorivé dielne
 • účasť detí na podujatiach organizovaných Starým Mestom
 • výlety a exkurzie po Bratislave a okolí
 • tvorivé dielne v spolupráci s 0Z
 • záujmový krúžok - Beebotrobotika
 • záujmový krúžok - výtvarné techniky
 • stavanie mája pred MŠ
 • rozlúčka s predškolákmi na školskom dvore

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy, priestory školského dvora vybaveného záhradným domčekom, pieskoviskom, lavičkami, preliezačkami a hojdačkami.

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • V zdravom tele zdravý duch
 • Príroda ti pomôže
 • Ovečky
 • Školské ovocie
 • Urob si svoju knižku
 • Póla radí deťom
 • Adoptuj kravičku

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 779,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 199 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 203 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 206,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 195 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 180 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 282,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 282,4 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 280,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 285,4 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah