Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Vazovova

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Vazovova 16
811 07 Bratislava 

Telefón:

02/ 55 57 71 64

Mail:

msvazovova@staremesto.sk
sjvazovova@staremesto.sk

www.msvazovova.webnode.sk

 

Riaditeľka: Nataša Harmatová

Vedúca školskej jedálne: Timea Pappová Mgr.

Školský rok: 2023/2024
Počet tried:    3

Zameranie:

Modernizácia obsahu vzdelávania – školské kurikulum – Domček prekvapení:

 • Rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom. Pri overovaní porozumenia využívať metódy tvorivej dramatiky.
 • Predčitateľská gramotnosť -  Klásť dôraz aj na vlastnú tvorbu a kreativitu; vymýšľanie nových príbehov a rozvíjanie jazykového prejavu /Čo by sa stalo, keby, Čo by si robil, keby..../
 • Flexibilný a kreatívny rozvoj dieťaťa -  dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt
 • Decentralizácia problémov v rozličných oblastiach skúmania a bádania dieťaťa.
 • Rovnorodosť všetkých komunikatívnych prostriedkov vlastných dieťaťu, rozvíjanie  základných kľúčových kompetencií dieťaťa
 • Neobvyklým spôsobom otvárať možnosti deťom preniknúť do poznávania cudzích jazykov /AJ/, poznávania estetiky hudobného umenia cez spevácky a tanečný
 •  Netradičnými výtvarnými technikami rozširovať kompetencie vo výtvarnej sebarealizácii
 • Organizovaním otvorených hodín a besiedok pre rodičov zapájať ich do života MŠ – poskytovať a umožňovať vidieť svoje dieťa „priamo v akcii“
 • Transparentnosť VVČ

Aktivity MŠ:

Krúžkové aktivity:

 Prehľad jednotlivých aktivít

 • Veselo s angličtinou
 • Tanečný krúžok
 • Korčuľovanie + plávanie – Šport komplex Tempo Mgr. Hečko
 • Karnevaly
 • 1/2 denné tematické výlety a Exkurzie
 • Divadielka
 • Environmentálne programy
 • Výchovné koncerty
 • Besiedky – Školská akadémia
 • Rozlúčka predškolákov
 • Malá čitáreň- Staromestská knižnica

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola je trojtriedna a umiestnená v obytnom dome, pričom má dva vchody z ulice a jeden samostatný z chodby obytného domu. Na prízemí sa nachádza šatňa pre prvú triedu, chodba, prvá trieda, spálňa, kúpeľňa a toalety, kabinet, samostatná kuchyňa s vlastným vstupom, miestnosti pre prevádzkových zamestnancov a východ do záhrady – dvora.

 Záhrada školy o výmere 405 m2  je oplotená a vybavená vhodným zariadením podľa platných smerníc. Dve  pieskoviská, šplhacia veža, padací  most, kladina, preliezky, ktoré slúžia výhradne deťom z MŠ, a nie sú prístupné verejnosti.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Školské ovocie
 • DENTALARM- dentálna hygiena
 • Sloboda zvierat
 • ADAMKO-cky zdravia
 • EVIČKA nám ochorela, Prvá pomoc
 • PÓLA  radí deťom
 • PSÍK, ktorý nám pomáha
 • FALCONARII - sokoliari
 • OVEČKY-ochrana pred sociálno patologickými vplyvmi

  

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • CPPP a P
 • ZŠ Vazovova 4
 • OZ – Domček prekvapení
 • Staromestská knižnica
 • Klub dôchodcov
 • PONTIS – skrášlime si okolie
 • Požiarny zbor
 • Logopedická poradňa
 • CVČ – Štefánikova
 • BIBIANA
 • Divadlo AHA

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 286,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 260,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 419 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 398,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 204,9 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 214,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 256,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 302,3 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 259,7 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 283,2 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah