Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola - Óvoda 29.augusta

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Ul. 29. augusta 6
811 07 Bratislava

Telefón:

MŠ      02/52 96 86 44

Mail:

ms29augusta@staremesto.sk

Riaditeľka: Turján Melinda

Počet tried:    4

(2 triedy s výchovno-vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s výchovno-vyučovacím jazykom maďarským)

 

Zameranie: 

Človek a spoločnosť cez umenie a kultúry rôznych národov 

Naším zámerom je, aby sme sa s výchovným programom vychádzajúcim z ľudových tradícií a určeným pre materské školy, zaviazali pre ušľachtilú vec, odovzdávania a tým aj zachovania ľudových tradícií ďalším generáciám národnostných a etnických skupín. Filozofiou našej komunity vychovávateľov v súčasnosti je presvedčenie, že vzťah k rodine, k zemi, k ľudu a k vlasti je potrebné začať budovať už v čase predškolskom.

Pomocou spoznávania rôznych ľudových remeselných zručnosti, ľudových tradícií, zvykoslovia tancov a dramatických hier, spoznávajú deti pravidla a zákonitosti života, ktoré im pomôžu ľahšie sa orientovať v neskorších životných etapách a nájsť  si miesto v spoločnosti.    

 

Aktivity MŠ:

  • realizácia Školského vzdelávacieho programu Dva jazyky a dve kultúry spolu majú jednu hravú MŠ
  • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (AJ)
  • tanečná výučba
  • plavecký výcvik
  • kultúrne podujatie
  • športový krúžok

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a areál patriaci MŠ, trávnatý dvor s detskými preliezačkami a pieskoviskom.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

  • Aj my sme tu, mini predstavenia ako začiatok výchovy najmladšej generácie k milovaniu svojej kultúry - materinského jazyka
  • Cesta priateľstva

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2022/2023 Formát: pdf Veľkosť: 204 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2021/2022 Formát: pdf Veľkosť: 203,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2020/2021 Formát: pdf Veľkosť: 202,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2019/2020 Formát: pdf Veľkosť: 207,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2018/2019 Formát: pdf Veľkosť: 177 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2017/2018 Formát: pdf Veľkosť: 172,8 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2016/2017 Formát: pdf Veľkosť: 233,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 Formát: pdf Veľkosť: 232,5 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2014/2015 Formát: pdf Veľkosť: 234,1 kB
Dátum: Súbor: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 222,5 kB
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah