Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materská škola Šulekova (s právnou subjektivitou)

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Šulekova č. 35

811 03 Bratislava 1

Telefón:

MŠ      02/54415585

ŠJ        02/54415732

https://www.ms-sulekova.sk/

Mail:

MŠ      riaditel@ms-sulekova.sk
ŠJ       jedalen@mssulekova.sk

 

Riaditeľ: Mgr. Zuzana Danišková

Zástupca riaditeľa: Gabriela Wertlenová

Vedúca školskej jedálne: Emília Sedníčková

počet tried:     6

 

Zameranie:

Školský vzdelávací program Slnečnica sa zameriava na celostný rozvoj osobnosti detí v kontexte prípravy na primárne vzdelávanie s dôrazom na dopravnú výchovu, environmentálnu výchovu, pohybové aktivity, zdravý životný štýl, kultúrne povedomie, tradície a sprostredkovanie nadštandardných záujmových aktivít.

 

Povinné zverejňovanie: http://zmluvy.egov.sk/

Aktivity materskej školy:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Slnečnica
 • aktivity k vybraným environmentálnym sviatkom a ľudovým tradíciám
 • bábkové, divadelné, koncertné a iné kultúrne predstavenia
 • Strašidielkovo-tekvičková slávnosť, Fašiangový karneval, Rozlúčka s materskou školou
 • celodenný výlet pre predškolákov
 • týždeň detských radostí k MDD s Olympiádou
 • zapájanie sa do vybraných výtvarných súťaží
 • besiedky pre rodičov k Vianociam, ku Dňu matiek
 • účasť na vybraných aktivitách organizovaných ZŠ Mudroňova
 • možnosť popoludňajšej krúžkovej činnosti pre vybrané triedy: pohybovo-tanečná príprava ELASTIC BABYTIME, keramický krúžok CVČ Štefánikova, jazyk anglický Ing. Lucia Kertiová

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • MŠ využíva všetky priestory budovy školy i areálu, okrem strmého svahu susediaceho so súkromným pozemkom na ulici Mudroňova
 • 6 tried, 6 šatní, 6 umyvární, 5 spální, 1 jedáleň, 2 vonkajšie kryté terasy
 • trávnatý dvor s vonkajšími hracími zariadeniami, kĺzačkami, strunovými hojdačkami, detskými sedeniami, pieskoviskami, vonkajšia plocha pre športovanie a pohybové aktivity s bezpečnostným gumeným povrchom a pod.
 • vlastná školská kuchyňa s výdajňou
 • vlastné detské fitnes a telocvičňa, miestnosť pre keramický krúžok
 • vlastné dopravné ihrisko

 

Zapojenosť do projektov a školských programov:

 • Recyklohry
 • Bezpečná škôlka
 • Školské ovocie
 • HorebPET

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2022/2023 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2022 Formát: pdf Veľkosť: 674,2 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2021/2022 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 Formát: pdf Veľkosť: 685 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2020/2021 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 Formát: pdf Veľkosť: 685,8 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2019/2020 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 Formát: pdf Veľkosť: 218,9 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2018/2019 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 Formát: pdf Veľkosť: 281,9 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2017/2018 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2017 Formát: pdf Veľkosť: 176,7 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2016/2017 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016 Formát: pdf Veľkosť: 253,5 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2015/2016 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015 Formát: pdf Veľkosť: 248,9 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2014/2015 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2014 Formát: pdf Veľkosť: 247,5 kB
Dátum: Súbor: SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova 35, 811 03 Bratislava, IČO 30791863 za školský rok 2013/2014 Formát: pdf Veľkosť: 268 kB
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2022/2023 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2022
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2021/2022 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2020/2021 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2020
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2019/2020 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2019
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2018/2019 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2017/2018 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2017
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2016/2017 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2015/2016 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2014/2015 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2014
SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova 35, 811 03 Bratislava, IČO 30791863 za školský rok 2013/2014
Preskočiť na obsah