Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Školské dvory pre všetkých

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Staré Mesto otvorilo školské dvory pre verejnosť a komunity. V srdci Bratislavy tak vzniklo sedem nových športovísk. Ihriská staromestských základných škôl sú otvorené aj počas víkendov.

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová

PO-PIA: 17.00 - 21.00
VÍKEND: 9.00 - 21.00

 

Základná škola Hlboká cesta

PO-PIA: 17.30 - 20.00
VÍKEND: 9.00 - 20.00

 

Základná škola Mudroňova

PO-PIA: 16.00 - 20.00
VÍKEND: 9.00 - 20.00

 

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova

PO-PIA: 17.00 - 20.00
VÍKEND: 9.00 - 20.00

 

Základná škola Vazovova

PO-PIA: 16.00 - 20.00
VÍKEND: 9.00 - 20.00

 

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Podjavorinskej

PO-PIA: 17.30 - 20.00
VÍKEND: 9.00 - 20.00

 

Základná škola s materskou školou Dubová

PO-PIA: 17.00 - 20.00
VÍKEND: 9.00 - 20.00

 

Pravidlá správania sa v športových areáloch

V areáloch je zakázané:

 • fajčenie a propagovanie tabakových výrobkov
 • podávanie, požívanie a propagovanie omamných a psychotropných látok
 • vykonávanie činností, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov areálu, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby
 • používať hracie a športové zariadenia a plochy pre šport po dennej prevádzkovej dobe
 • ponúkať, poskytovať sexuálne služby alebo sa týchto služieb dožadovať alebo inak ohrozovať mravnosť detí a mládeže
 • vchádzať a zdržiavať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok
 • zdržiavať sa v areáli v hygienicky závadnom stave
 • prespávať
 • používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň
 • vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví
 • vodiť psov, mačky a iné zvieratá
 • používať športové náradie a náčinie v rozpore s jeho určením
 • používať poškodené športové náradie a náčinie
 • poškodzovať športové náradie a náčinie, športové plochy a povrchy, ploty, lavičky, zeleň,
 • poškodzovať oznamovacie a informačné tabule
 • znečisťovať areál
 • vchádzať do areálu a pohybovať sa po športových plochách na bicykli, skateboardoch, kolieskových korčuliach a lyžiach
 • vchádzať na športové povrchy v obuvi, ktorá nie je na to určená a mohla by ich       poškodzovať (kopačky s tvrdenými alebo kovovými kolíkmi, lodičky s opätkami, kanady, znečistená obuv...)
 • akýmkoľvek spôsobom bez povolenia správcu presúvať súčasti a zariadenie areálu
 • vchádzať do areálu motorovými vozidlami, okrem vozidiel ktorým vjazd povolí prevádzkovateľ,
 • používať nordicwalking palice s kovovými hrotmi
Preskočiť na obsah