Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Úmrtný list vydáva matrika podľa miesta úmrtia, ktorá zapíše skutočnosť do knihy úmrtí. Matrika mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sa nachádza na Medenej ul. č. 2 /prízemie/

Matrika - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Medená ulica č. 2 (vchod z ulice), 811 02 Bratislava

e-mail: matrika@staremesto.sk

 

Čo treba v súvislosti s úmrtím urobiť ako prvé?

Najskôr je potrebné nahlásiť úmrtie blízkeho na matrike. Ohlasuje sa na matričnom úrade v obci alebo v mestskej časti, kde úmrtie nastalo (všetky náležitosti vám však dokáže vybaviť pohrebná služba, ktorá vybavuje pohreb. Nemusíte sa o nič starať).

 

Čo potrebujem k vybaveniu úmrtného listu?

  •  list o prehliadke mŕtveho v troch vyhotoveniach
  •  občiansky preukaz zomrelého
  •  v prípade cudzinca pas a poskytnutie informácie o jeho trvalom pobyte
  •  občiansky preukaz vybavovateľa pohreb 

 

Ako dlho trvá vybavenie úmrtného listu?

Úmrtný list pri osobnom vybavovaní sa vydáva na počkanie.

Pokiaľ ste o vybavenie úmrtného listu požiadali pohrebnú službu, úmrtný list si prevezmete v príslušnej pohrebnej službe.

 

Kde zapísať vyhlásenie za mŕtveho?

Vyhlásenie za mŕtveho zapisuje matrika na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. Zápis vykoná matrika v mieste sídla súdu, ktorý vydal rozhodnutie. 

Koľko stojí vydanie úmrtného listu?

Prvý úmrtný list získate bezplatne. Za vydanie duplikátu úmrtného listu je poplatok 7 eur v hotovosti. 

 

Čo ak môj príbuzný zomrel v cudzine? 

Úmrtie štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky. Vedie ju Ministerstvo vnútra SR a nachádza sa na Drieňovej 22 v Bratislave. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa. 

 

Kde žiadať o duplikáty matričných dokladov?

V rámci elektronizácie matrík je možné požiadať ktorúkoľvek matriku na území SR o vystavenie matričného dokladu.

Pokiaľ je váš záznam sprístupnený v elektronickom systéme matrík, matričný doklad dostanete na počkanie.

Ak váš záznam nie je sprístupnený v elektronickej matrike, matrikárka požiada príslušnú matriku o jeho sprístupnenie. Matričný doklad sa vystaví až po jeho sprístupnení v elektronickom systéme.

Kto môže žiadať o vystavenie duplikátu?

  • osoba, ktorej sa doklad týka, rodičia, súrodenci, starí rodičia
  • osoba, ktorá sa preukáže osvedčenou plnou mocou na vybavenie a prevzatie matričného dokladu

 

Čo potrebujem predložiť, ak chcem duplikát dokladu?

  • platný doklad totožnosti (OP alebo pas), prípadne platné potvrdenie o strate OP
  • osvedčenú plnú moc na vybavenie a prevzatie matričného dokladu

 

Koľko stojí duplikát dokladu?

  • 7 eur v hotovosti za rodný, sobášny alebo úmrtný list
  • 14 eur v hotovosti za rodný, sobášny alebo úmrtný list so štandardným viacjazyčným formulárom pre použitie v štátoch EU

 

Odkedy uchováva doklady staromestská matrika?

V našej matrike sú záznamy o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí od roku 1923 až po aktuálny rok.

Preskočiť na obsah