Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zmena mena a priezviska

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Zmenu mena a priezviska vybavíte na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na Medenej ul. č. 2 /prízemie/.

Matrika - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Medená ulica č. 2 (vchod z ulice), 811 02 Bratislava

e-mail: matrika@staremesto.sk

Za akých okolností si môžem na matrike zmeniť meno alebo priezvisko? 

Zmeniť meno alebo priezvisko je možné v nasledovných životných situáciách: 

  • zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak
  • zmena mena dieťaťa po právoplatnom osvojení
  • zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia
  • zmena priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva na priezvisko, s ktorým osoba vstupovala do manželstva
  • zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti, spočívajúcu v používaní jedného z dvoch alebo viacerých priezvisk
  • zmena priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
  • zmena priezviska spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
  • zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
  • zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení
  • zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela


Čo potrebujem na zmenu mena? 

Je nevyhnutné vyplniť žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska, ktorú dostanete priamo na matrike a predložiť pôvodný matričný doklad.

Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

V prípade zmeny pohlavia je potrebné na zmenu mena a priezviska predložiť aj lekársku správu.

Ako si zmením priezvisko po rozvode na svoje predchádzajúce? 

Späť prijatie priezviska po rozvode sa vybavuje na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva, a to do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozsudku o rozvode. Za vydanie potvrdenia o späťprijatí priezviska sa platí 7 eur. Pre úkon prosím vyplňte Oznámenie o späťprijatí priezviska do 3 mesiacov od
právoplatnosti rozsudku o rozvode.

 

Koľko zaplatím za zmenu mena alebo priezviska vykonanú priamo na matrike? 

Platí sa len poplatok za vystavenie nového matričného dokladu po vykonaní zmeny vo výške 7 eur. 

Preskočiť na obsah