Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Verejné priestranstvá

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Verejné priestranstvo je pojem správneho práva, ktorý označuje ulicu, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Za akých okolností môžem užívať verejné priestranstvo na svoje akcie?

Ak plánujete námestia, cesty, chodníky, či verejnú zeleň použiť na organizovanie kultúrnych, športových, cirkevných a iných podujatí, musíte o to požiadať mestskú časť. Vyplníte žiadosť a doručíte ju na miestny úrad. Použitie verejného priestranstva je spoplatnené daňou za užívanie verejného priestranstva.


Ako mám postupovať, ak potrebujem na čas obsadiť miestnu cestu?

Ak potrebujete na miestnej ceste umiestniť lešenie, zorganizovať tam akciu, obsadíte ju počas stavebných prác, alebo plánujete sprievod, v tom prípade treba o umožnenie takéhoto zvláštneho užívania miestnej cesty požiadať miestny úrad (tlačivo žiadosti o zvláštne užívanie cesty) Zároveň treba uhradiť správny poplatok. 

Kompletnú žiadosť spolu s prílohami možno odovzdať osobne v Klientskom centre na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  alebo poslať poštou na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Podľa zákona o správnom konaní je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Ako získam záväzné stanovisko k umiestneniu inžinierskych sietí?

Žiadosť sa podáva iba v prípade ak sú inžinierske siete umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve Starého Mesta. 

Preskočiť na obsah